วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1 ช่วย 9 รอบพิเศษ


ด้วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ให้เป็นโรงเรียนแกนนำในการพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนตามโครงการ 1 ช่วย 9 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่งทางโรงเรียนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับทางสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งหากโรงเรียนของท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บ http://plankkw.blogspot.com/ และส่งใบสมัครกลับคืนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เพื่อทางโรงเรียนจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

คุณสมบัติโรงเรียนที่ควรเข้าร่วมโครงการ
1. ยังไม่ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 3หรือผ่านแต่ผลการประเมินไม่น่าพอใจและมีความต้องการพัฒนาตนเองอย่างยิ่งยวด
2. กรณีโรงเรียนประถมศึกษาควรเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาด้วย หรือหากโรงเรียนของท่านไม่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาแต่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนก็จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.  ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ


                อนึ่ง ผลการพิจารณาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการถือเป็นเอกสิทธิ์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จะเรียกร้องใด ๆ มิได้
 โหลดใบสมัครได้จากลิ้งค์นี้ครับ
(หมายเหตุ เปิดเข้าไปจะเป็นเว็บการ์ตูนอย่าตกใจรอประมาณ 20 วินาที จะมีปุ่มให้โหลดไฟล์ครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น