วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นำบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมครับ
1. การต้อนรับคณะกรรมการประเมินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น