วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิธีลงนามความเข้าใจโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา

ชาวขอนแก่นวิทยายนยินดีต้อนรับ

โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา

ตามโครงการ 1 ช่วย 9

ด้วยความยินดียิ่ง 

19  มิถุนายน  2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น