วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ช่วย 9 ในรอบปีที่ผ่านมาบันทึกการดำเนินงานของสถานศึกษาแกนนำรอบที่ 1
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันายน 2555)
ชื่อสถานศึกษาแกนนำ  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น